Anbi gegevens

Naam

Stichting Nieuw Hart
Ook bekend onder de naam Nieuw Hart

KVK-nummer

69560331

RSIN-nummer

857918977

Post- en bezoekadres

's Gravensloot 14
3471 BM Woerden

E-mailadres

info@nieuwhart.live

Bestuurssamenstelling

Jos van Dam (voorzitter)
Annemarie van Dam (secretaris, penningmeester)
Elize Verlaan (lid)

Beloningsbeleid

Op geen enkele wijze wordt een beloning aan de bestuurders verstrekt. Stichting Nieuw Hart is gezegend met een grote groep vrijwilligers die zich inzetten voor Gods Koninkrijk.

Doelstelling Nieuw Hart

“De stichting heeft ten doel actief en in dienstverlening mede te werken aan de verspreiding van het evangelie in de ruimste zin van het woord en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Activiteiten 2017

Samenkomst 8 april

De eerste samenkomst had plaats in Het Baken in Woerden waarbij we meer dan honderd bezoekers mochten verblijden met de boodschap van de liefde van Jezus. Op de avond hebben we de God groot gemaakt door het zingen van liederen onder begeleiding van onze band. Ook waren er meer dan vijftien getuigenissen over de grote daden van God in de levens van mensen. Er werd gesproken van wonderlijke genezingen van kanker, leiding van God in de opvoeding van kinderen, het in geloof weerstand bieden aan de tegenstander.
Na afloop kregen we veel positieve reacties en waren we bemoedigd om met de samenkomsten verder te gaan.

Samenkomst 1 juli

Op 1 juli vond de tweede samenkomst plaats. Ook deze avond stond in het teken van het grootmaken en aanbidden van God. In de afgelopen tijd is een groot houten kruis gemaakt dat verwijst naar het kruis waaraan Jezus geleden heeft voor onze zonden. Het thema voor deze avond was: Wat beperkt jouw relatie met Jezus? Om de beperkingen weg te nemen moeten zonden en verkeerde gewoontes in het licht worden gebracht. Omdat concreet te maken konden bezoekers hun zonden en gewoontes opschrijven op een vel papier, dichtvouwen en bij het kruis in een ton gooien.

Beleidsplan

Het beleidsplan van Stichting Nieuw Hart is hier te downloaden.

Financiële verantwoording

Stichting Nieuw Hart voert een (financiële) administratie waaruit op ieder moment verantwoording van ontvangsten, kosten en de grootte van de verplichtingen blijkt. In het begin van elk nieuw jaar publiceren wij hier het financieel rapport over het voorliggende jaar.

Klik hier om de financiële- en jaarverslagen over 2017, 2018 en 2019 te downloaden.