Steun ons

Financieel ondersteunen van Nieuw Hart of één van onze specifieke projecten kan via het onderstaand formulier. Het is ook altijd mogelijk om een gift over te maken naar NL64RABO0322774357 t.n.v. Stichting Nieuw Hart.
(Door onze ANBI-status kunnen giften worden afgetrokken van de belasting)

Ja, ik steun Nieuw Hart