Praktisch. Samen groeien.

Wij geloven heel sterk dat God ons aan elkaar heeft gegeven om samen één lichaam te zijn, zoals Paulus zo mooi beschrijft in zijn brief aan Korinthe. Dat betekent dat de ene persoon enorm veel talent en kracht heeft gekregen van God in een bepaald gebied en een ander weer in een heel ander gebied. Hierin zien we ook als we kijken naar structuren en materie dat de kerkmuren en christelijke organisaties zoals Nieuw Hart eigenlijk niets zijn, maar het zijn juist de mensen die als levenden stenen (1 Pet. 2:5) vorm geven aan deze organen die God krachtig gebruikt. Daarin streven wij ernaar om een orgaan te zijn waarin we met elkaar en met andere organen een eenheid vormen om zo samen te leven en naar meer van Jezus te groeien.

Persoonlijk betrokken raken

Sinds de start van Nieuw Hart in april 2017 zijn we gezegend met een enorm team van enthousiaste en betrokken mensen die met hun manier van leven duidelijk willen maken dat ze Jezus volgen. We willen samen met elk individu zoeken naar waar God hen wil gebruiken in onze organisatie of daarbuiten. Heb je een gaaf idee en/ of zoek je mogelijkheden om jouw talent in te zetten voor Gods koninkrijk? Neem dan contact met ons op om samen hierin de zoektocht aan te gaan.

Samenwerking aangaan

Nieuw Hart wordt vaak door individuen of door andere organisaties/ kerken gevraagd om evenementen en projecten mogelijk te maken waarin Gods grootheid wordt uitgedragen. Ook hierin willen wij graag samen de zoektocht aan gaan naar Gods plan in een mogelijke samenwerking. Heb je ideeën en/ of verlangens hebben om iets te organiseren om Gods grootheid uit te dragen en heb je hier meer draagvlak voor nodig? Neem dan contact met ons op!

Financieel betrokken raken

Naast mensen en organisaties die praktisch willen samenwerken hebben we ook financiële steun nodig om aan Gods Koninkrijk te bouwen. Aangezien wij volledig afhankelijk zijn van giften, hebben we hard mensen nodig die ons ondersteunen. Geld wat wij binnenkrijgen gebruiken wij voor de evenementen en projecten waar wij zelf mee bezig zijn. Daarnaast geloven wij dat het erg belangrijk is om juist vanuit onze (beperkte) geldstroom uit te delen aan anderen. Daarom ondersteunen wij vanuit Nieuw Hart ook financieel diverse projecten. Hierover kan je lezen op de projecten pagina. Het is ook mogelijk om via ons specifiek aan die projecten te geven.